0 1 2

Бизнес-семинарлар

СодБи Бизнес-инкубаторында өткізілетін семинарлар

Семинар тақырыптары

Тиімді жарнама

Семинар мақсаты

Перспективалы және потенциалды сатып алушыларды тарту әдістерін игеру; тұрақты клиенттер арасында фирма репутациясын көтеру.

Мазмұны:

- нарықты және бәсекелестер әдісін талдау;
- жарнамалық ойларды жасап шығару;
- жарнама кампанияларын жоспарлау;
- шығын мен кірісті есептеу;
- жарнамалық іс-шаралардың тиімділігін бағалау.

Ұзақтығы

18 сағат.

Бір адамның қатысу ақысы

4 000 теңге.

Топ көлемі

7-14 адам.