0 1 2

Business Seminars

Contact information

Training Center Manager

Elmira Sugurbekova
Business Incubator SODBI


73 Zhandosov St., 160006 Shymkent
tel.:+7 7252 48 95 78
fax: +7 7252 48 95 48
e-mail: e_sugurbekova@sodbi.kz